Skip to content

Visualització del tauler de CiviContribute

La pàgina principal del CiviContribute o el tauler resumeix les contribucions fetes, incloent les llistes de contribucions rebudes en el mes actual fins a dia d'avui, de l'any fins a dia d'avui i acumulatiu des del començament (p.ex. tots els registres de contribucions en la vostra instal·lació CiviCRM). Això us permet explorar fàcilment les contribucions que s'han anat registrant automàticament o s'han afegit manualment. El tauler també proporciona botons per gestionar i afegir pàgines de contribucions.

Per visualitzar els resums hi ha disponibles diferents disposicions. La següent captura de pantalla mostra les contribucions més recents d'una campanya utilitzant la pestanya disposició en taula:

ContactSummary1a

També podeu visualitzar gràfics de barres o circulars per comparar les contribucions totals al llarg dels mesos d'un any determinat i al llarg dels anys clicant en la pestanya de disposició en gràfic.

ContactSummary1b

Finalment, podeu afegir qualsevol número de Contenidors d'informes de contribucions al vostre tauler personal de CiviCRM. Això pot incloure un gràfic resum de barres de les contribucions de l'any fins avui per tipus financer o mes, un llistat dels 10 primers donants, etc.

Cerca de contribucions

El CiviCRM fa una important distinció entre les contribucions i la gent que fa les contribucions. És important apreciar la diferència entre les dues quan cerqueu contribucions. Per exemple, si voleu enviar un obsequi a tota la gent que a fet una contribució en el darrer any, que seria el més apropiat? Contactes o contribucions? La resposta depèn de si voleu enviar dos obsequis a la gent que ha fet dues contribucions i no hi ha per suposat cap resposta bona ni dolenta - tan sols depèn del vostre enfocament. És important pensar sobre això cada vegada que es faci una cerca.

La Cerca contribucions us permet cercar en base a les dades de les contribucions i retornar els registres de contribució. La podeu trobar a Contribucions > Cerca contribucions.

Contribution Find Screenshot

Podeu cercar en funció d'una sèrie de criteris, com ara l'interval de dates, l'import de la contribució, l'estat de la contribució, etc. Les contribucions han de coincidir amb tots els criteris de cerca especificats per ser retornades, així que com més criteris introduïu, més reduïda serà la cerca. Per exemple, cercant pel tipus financer "donatiu" i l'interval de dates "1 de gener fins a 31 de maig" es retornaran les contribucions que coincideixin amb ambdós criteris. Els intervals de dates relatives com ara "El mes passat" o "L'any passat" són sovint força útils.

A més del subconjunt de registres resultants d'una cerca, la pantalla de resultats d'una cerca de contribucions mostra l'import total, el nombre de contribucions, la contribució mitjana i la moda dels resultats de la cerca.

Screen shot batch update from search

Podeu seleccionar una acció per realitzar del menú d'Accions un cop hagueu seleccionat tots o un subconjunt dels resultats. Podeu:

  • Actualitza múltiples contribucions: Això és útil si voleu actualitzar un gran nombre de dates d'agraïment de contribucions d'un sol cop, per exemple. Necessiteu crear el perfil que voleu utilitzar abans de realitzar la cerca i l'actualització per lots.

  • Elimina les contribucions: Això elimina les contribucions per complet del sistema, com si mai no haguessin estat introduïdes. Editar les contribucions i actualitzar el seu estat a cancel·lat proporciona un seguiment d'auditoria millor, però poden haver-hi situacions on vulgueu eliminar-les, com una contribució introduïda en el registre de contacte equivocat.

  • Exporta les contribucions: Això és una exportació de contribucions. Si voleu escollir exportar múltiples contribucions d'un mateix contacte acabareu amb una fila per a cada contribució en el fitxer d'exportació. Si voleu fer cerques que retornin un resultat per contacte, utilitzeu la cerca avançada de contactes.

  • Rebuts - Imprimeix o envia un correu electrònic de la contribució: Això us permet crear un fitxer PDF de tots els rebuts de la cerca, o enviar els rebuts per correu electrònic als donants associats. Vegeu "Enviament de cartes d'agraïment" a sota per a més informació.

  • Correu electrònic - envia ara: Envia un correu electrònic a tots els contactes o als seleccionats trobats en la cerca.

  • Cartes d'agraïment - imprimeix o envia un correu electrònic: Crea una carta PDF personalitzada per a cada una de les contribució seleccionades, amb l'opció d'actualitzar la data del rebut o agraïment per a cada un.

  • Actualitza l'estat de les contribucions pendents: Això us permet registrar els detalls de pagaments i actualitzar l'estat de la contribució per a totes les contribucions en línia o seleccionades amb "pagament diferit". Aquesta opció només funciona en contribucions amb l'estat de pendent (pagament diferit) i el mateix estat de la contribució serà aplicat per totes les contribucions seleccionades per actualitzar.

La Cerca avançada retorna contactes per defecte, però podeu escollir Contribucions al camp Mostra els resultats com a per mostrar contribucions en comptes de contactes. Els criteris de cerca estàndards estan disponibles quan expandiu el panell de contribució, però també podeu filtrar els resultats amb criteris addicionals ("Troba tots els donatius amb dret a desgravació fets per membres de l'organització" o "Mostra tots els contactes que han contribuït més de 100€ l'últim any i que viuen a Barcelona").